Gældende takster og gebyrer

Vedtaget på generalforsamlingen 2022

# Beløb
Obligatorisk foreningskontingent kr. 260,00
Obligatorisk vejbidrag kr. 200,00
Obligatorisk vandløbsbidrag kr. 200,00
Obligatorisk skybrudsfond kr. 300,00

IALT OBLIGATORISK ÅRLIGT kr. 960,00 (Opkræves til betaling marts måned).
 
Indskud nye medlemmer kr. 0,00
Leje af bådplads pr. båd kr. 500,00 årligt
Rykkergebyr kr. 100,00
Tilladelse til kobling til vandlø;b kr. 500,00
Tilkoblingsgebyr kr. 0,00 årligt
Gebyr for fysisk brevforsendelser kr. 50,00
 
Herudover har bestyrelsen bestemt: Gebyr for udfærdigelse af dokumenter ved ejerskifter kr. 250,00
Ikke-medlemmer ( stamparcellen) betaler kun obligatorisk vejbidrag kr. 200,00

Betalingen skal ske til Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn reg. nr. 9682 konto nr. 0001002406 senest 1. april. Det er vigtigt,  at du i feltet ”meddelelse til beløbsmodtageren” noterer adressen på den parcel, som du er registreret, som ejer af, samt nummeret på din bådplads hvis du er indehaver af en sådan. Din notation hjælper vores kasserer med kontrol af betalinger.

GF23 referat ligger nu klar på hjemmesiden

Nu ligger både formandens beretning, regnskab 2022, budget 2023 og GF23 referat klar på hjemmesiden.