Som medlem af foreningen har du adgang til at blive medlem af foreningens bådelaug. Du vil få adgang til at få en nummereret, afmærket og dermed din egen plads til fartøjet på stranden.
Der betales et årligt kontingent som fastsættes ved den ordinære generalforsamling. Du får mulighed for tillige at indgå i Nøgleordningen (se nederst til højre på siden) for at få øget adgang til foreningens strandareal. Til opbevaring af grej m.v. for bådelaugsmedlemmer, er der opstillet en aflåst skurvogn, hvortil hvert medlem har en nøgle.
Tilmelding sker ved henvendelse til formanden for strandgrunden, der har opsynet og styringen af området. Her oplyses tillige om laugets betingelser og regler.
Både, kajakker, kanoer, boards m.v., anbragt uden tilladelse og udenfor de nummererede pladser vil blive fjernet som hittegods.

Herunder: Nogle af foreningens bådepladser.
Tilbage til stranden.

Klik på billedet for at få vist stort. Klik udenfor billedet for at gå tilbage.

Strandareal Klik for at forstørre. Klik udenfor billedet, eller tryk escape for at lukke.
Stranden/bådelauget

Kaare Jensen
Egetoften 8
3630 Jægerspris


Nøgleordningen

For medlemmer af Bådelauget og andre af foreningens medlemmer med påviselig behov for udvidet adgang til foreningens strandareal udover det alm. stisystem, er der oprettet en bred adgangsvej, der er afspærret med en nøglekrævende bom. Nøgleordningen administreres af formanden for strandgrunden, og ved henvendelse til denne kan nøgle erhverves ved at erlægge et depositum på kr. 100.-.

Nøglen er foreningens ejendom, og kun til personlig brug for kvitteringsunderskriver.


GF23 referat ligger nu klar på hjemmesiden

Nu ligger både formandens beretning, regnskab 2022, budget 2023 og GF23 referat klar på hjemmesiden.